அழிவை நோக்கி செல்கிறதா அம்னோ..?

0
4

புதிய அரசாங்கத்தின் கீழ் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும்,  விசாரணையில் இருந்து தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கட்சியை பலியாக்காதீர்கள் என்று அம்னோவின் தலைவர் டத்தோ ஶ்ரீ டாக்டர் அஹமாட் ஸாஹிட் ஹமிடி கட்சித் தலைவர்களையும் உறுப்பினர்களையும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்

எது நேர்ந்த போதிலும், கட்சித் தலைவர்கள் அதனை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டுமே தவிர, தங்களை மட்டுமே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைப் பற்றி நினைக்கக் கொண்டிருக்கக் கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினார்.

கட்சி வீழ்ந்திருக்கும் சமயத்தில், அதனைத் தூக்கி நிறுத்துவததை பற்றி யாருமே சிந்திப்பதில்லை. ஆனால், விசாரணை மற்றும் வழக்குககள் என்று வரும்போது, உறுப்பினர்கள் பலர் தங்களைக் தற்காத்துகொள்வது பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கிறார்கள் என்றும் ஸாஹிட் ஹமிடி சாடி இருக்கிறார்.

இது கட்சி உறுப்பினர்கள் உறுதியற்றவர்கள் என்பதைக் காண்பிப்பதாவும் அவர் தெரிவித்தார்.

அம்னோ அதன் படைக்கருவிகளைக் கொண்டு எதிரிகளைத்தான் தாக்க வேண்டுமே தவிர கட்சிக்குள் தாக்குதல் நடத்திக் கொண்டிருக்கக் கூடாது என்று ஜாஹிட் கேட்டுக் கொண்டார்.

அம்னோவிலிருந்து எம்பிகளும் சட்டமன்ற உருப்பினர்களும் தொடர்ந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஸாஹிட் ஹமிடி தலைவர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் தொடர்ந்து மேலோங்கி வருகிறது.

கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய பலரும் ஸாஹிட் கட்சியைச் சரியான திசையில் கொண்டு செல்லத் தவறிவிட்டார் என்று குற்றச் சாட்டும்  அவருக்கு எதிராக வலுக்கிறது.

14வது பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிந்திய நாடாளுமன்றத்தில் 54 எம்பிகளுடன் மிகப் பெரிய கட்சியாக இருந்த அம்னோவில் இப்போது 38 எம்பிகளே மீதம் இருக்கின்றனர்.