நாட்டில் வளம் இனங்களிடையே சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும்! – துன் மகாதீர்

கோலாலம்பூர், ஜன. 14-

நாட்டின் வளம் எல்லா இனங்களுக்குமிடையிலும் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவது அவசியம் என்று பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமட் கூறியுள்ளார்.

புத்ரா ஜெயாவில் பிரதமர் துறையின் மாதாந்திர கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர், ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் இடையில் பெரிய இடைவெளி நிலவும் நாடுகளில் கலவரங்களும் அமைதியின்மையும் நிலவுகின்றது.

அதனால்தான் நாம் எல்லா இனங்களின் சமுதாய வறுமையை ஒழிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் எழுகிறது.

அந்த வகையில் வளத்தைச் சமமாக அல்லது குறைந்த பட்சம் எல்லா இனங்களும் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க அளவில் பகிர்ந்தளிப்பது நமது கடமையாகவும் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

சம உரிமையை அரசாங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க நடக்கும் தேர்தலில் மட்டுமே கடைப்பிடிப்பது போதாது. எல்லா இனங்களுக்குக்கிடையிலும் தகுதியில், வாழ்க்கை வசதியில், அமைதியான வாழ்க்கையில், வளத்தில் சமத்துவம் காணத் தவறினால், நாட்டின் நிர்மாணிப்பில் வெற்றி பெற்றவர்களாக நம்மைக் கருதிக்கொள்ள முடியாது என மகாதீர் குறிப்பிட்டார்.