‘மாத்தி யோசி’ ராகா ரசிகர்களுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு

இப்போது முதல் மார்ச் 27 வரை பங்கேற்று பல ரொக்க பரிசுகளை தட்டிச் செல்லுங்கள்

ராகாவின் மாத்தி யோசி போட்டி பற்றின சில விபரங்கள்

⦁ ராகா ரசிகர்கள் இப்போது முதல் மார்ச் 27 வரை ‘மாத்தி யோசி’ போட்டியின் மூலம் பல ரொக்கப் பரிசுகளை வீட்டிற்கு தட்டிச் செல்ல இதோ வந்து விட்டது ஓர் அறிய வாய்ப்பு.

⦁ போட்டியாளர்கள் ராகா ‘ Instagram Stories ‘ பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆங்கிலம் அல்லது மலாய் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் பாடல் வரிகளை அவசியம் பார்க்க வேண்டும்.

⦁ அதன்பிறகு, ஆன்-ஏரிள் அழைப்பதற்கான சமிஞ்ஞைக் கேட்டவுடன், போட்டியாளர்கள் உடனே ராகாவுக்கு அழைத்து அந்த பாடலை தமிழில் சரியாகப் பாடுவதோடு அப்பாடல் இடம் பெற்றத் திரைப்படத்தின் பெயரையும் சரியாக கூற வேண்டும். மேலும், போட்டியாளர்கள் முதல் அழைப்பாளராக இருத்தல் அவசியம்.

⦁ சரியாக பதிலளிக்கும் போட்டியாளர்கள் RM200-ஐ ரொக்கப் பரிசாக வெல்லும் அறிய வாய்ப்பைப் பெறுவர். இருப்பினும் தவறான பதில் வழங்கப்பட்டால் பரிசு தொகை அடுத்த சுற்றில் இரட்டிப்பாக அதிகரிக்கும்.

⦁ மேல் விபரங்களுக்கு, ராகாவின் அதிகாரப்பூர்வ அகப்பக்கத்தை வலம் வாருங்கள்: ⦁