அனைத்து அலைவரிசைகளும் இலவசம்! ஆஸ்ட்ரோ

நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை வழியாக COVID-19 pandemic தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்த நாடே சவாலான காலக்கட்டத்தை எதிர் நோக்கிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், ​​மலேசியர்களுக்கு தகவல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் ஆஸ்ட்ரோவும் இவ்வேளையில் முக்கிய பங்காற்ற உறுதிபூண்டுள்ளது.

மார்ச் 18, புதன்கிழமை காலை மணி 06:00 முதல், அனைத்து ஆஸ்ட்ரோ வாடிக்கையாளர்களும் ஆஸ்ட்ரோ மற்றும் ஆஸ்ட்ரோ கோ வாயிலாக அனைத்து திரைப்பட அலைவரிசைகளையும் இலவசமாக கண்டு மகிழலாம்.

HBO, FOX Movies, Celestial Movies, tvN Movies, BollyOne மற்றும் பலதரப்படட அலைவரிசைகள் அவற்றுள் அடங்கும். திரைப்பட பிரியர்கள் HBO இல் “Westworld”-இன் புதிய சீசனை கண்டு மகிழ்வதோடு, புளோக் பார்ஸ்டர் ஹிட் திரைப்படங்களான ““Avengers: End Game” -ஐ Fox Movies அலைவரிசையிலும், “Parasite” -ஐ tvN Movies அலைவரிசையிலும் கண்டு களிப்பதோடு மற்ற அலைவரிசைகளில் பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டு களிக்களாம்.

அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் இலவசமாக காண இயலும் திரைப்பட அலைவரிசைகளின் பட்டியல் பின் வருமாரு:
BOO 
HBO  
Cinemax  
FOX Movies  
FOX Family Movies  
FOX Action Movies 
tvN Movies 
Celestial Movies  
Astro Citra 
Tayangan Hebat 
Thangathirai 
BollyOne 
HITS Movies  
Celestial Classic Movies  

உங்களுக்கு விருப்பமான நிகழ்ச்சிகளை Astro GO வாயிலாக எங்கும் எப்போதும் ஸ்ட்ரீம் செய்து மகிழுங்கள். App Store அல்லது Google Play வாயிலாக Astro GO செயலியை பதிவிரக்கம் செய்யுங்கள்.

மாறாக, பயனீட்டாளர்கள் Astro GO செயலியை astrogo.astro.com.my அகப்பக்கத்தின் வாயிலாகவும் அனுகலாம்.

NJOI வாடிக்கையாளர்களுக்கு KIX மற்றும் Nat Geo WILD எனும் மேலும் இரு அலைவரிசைகள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

இவ்வலைவரிசைகளை இலவசமாக காணும் வாய்ப்பு செவ்வாய்க்கிழமை, 31 மார்ச் 2020 இரவு 11:59 மணிக்கு முடிவடையும்.

இந்த இலவச முன்னோட்டத்தைப் பற்றிய மேல் விபரங்களுக்கு, www.astro.com.my எனும் அகப்பக்கத்தை வலம் வாருங்கள்.