ரோன் 95, 97 பெட்ரோல் விலை குறைந்துள்ள நிலையில் டீசல் விலை 4 சென்ட் குறைந்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி வரை ரோன் 95 பெட்ரோல் விலை ரிம 1.68 சென்னிலிருந்து 5 சென்ட் குறைந்து ரிம. 1.63க்கு விற்கப்படும்.

அதேபோல் ரோன் 97 பெட்ரோல் விலை ரிம 1.98 சென்னிலிருந்து 5 சென்ட் குறைந்து ரிம1.93க்கு விற்கப்படுமென அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, டீசல் விலை 4 சென்ட் குறைந்து ரிம 1.79க்கு விற்கப்படும். முன்னதாக அதன் விலை ரிம 1.83ஆக இருந்தது. இந்தப் புதிய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை இன்று நள்ளிரவு தொடங்கி ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி வரையில் அமலில் இருக்கும்.