ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் ஆட்ட முடிவுகள்

0
2

ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கிண்ண போட்டியின் குழு நிலையிலான ஆட்டங்கள் இன்று அதிகாலையில் நடைபெற்றன. அதன் முடிவுகள் பின்வருமாறு;-