‘ராகா ஐடல் 2.0’ பாடல் போட்டியின் குரல் தேர்வில் பங்கேற்க மலேசியர்களுக்கு அழைப்பு!

100

கோலாலம்பூர், பிப். 23-

‘ராகா ஐடல் 2.0’ பாடல் போட்டியில் 3,000 வெள்ளி ரொக்கப் பணத்தை வெல்லவும் சுயமாக பாடலை வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெறவும் இப்போது முதல் மார்ச் 3 வரை நடைபெறும் குரல் தேர்வில் பங்கேற்க மலேசியர்கள் அழைக்கப்படுகின்றனர்.

‘ராகா ஐடல் 2.0’ போட்டியைப் பற்றிய சில விவரங்கள்:
• 3,000 வெள்ளி ரொக்கப் பணத்தை வெல்லவும் சொந்தப் பாடலை வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெறவும் இப்போது முதல் மார்ச் 3 வரை நடைப்பெறும் ‘ராகா ஐடல் 2.0’ பாடல் போட்டியின் குரல் தேர்வில் பங்கேற்க ஆர்வம் கொண்ட அனைத்து மலேசியர்களும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.
• போட்டியாளர்கள் raaga.syok.my -இலிருந்து ஒரு பாடலைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பின்னணி இசை இல்லாமல் பாடிய ஒரு நிமிட அசல் காணொளியைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
• பின்னர், அவர்கள் #raagaidol2 என்ற ஹேஷ்டேக்கைப் பதிவில் இணைத்து @raaga.my-ஐ குறியிட்டுப் (tag) பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளியை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவேற்ற வேண்டும். போட்டியின் காலக்கட்டத்தில் போட்டியாளர்களின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகள் ‘பொதுவாக’ அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
• raaga.syok.my வழியாக 11 முதல் மார்ச் 15ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் பொது வாக்களிப்பிற்காகப் பெறப்பட்ட சமர்பிப்புகளிலிருந்துப் பத்து போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
• பின்னர் , மார்ச் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிச் சுற்றில் கலந்து கொள்ள அதிக வாக்குகளைப் பெற்ற ஐந்து போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
• நடுவர்களிடமிருந்து அதிகப் புள்ளிகளைப் பெறும் போட்டியாளர் வெற்றியாளராக மகுடம் சூட்டப்படுவார். 3,000 வெள்ளி ரொக்கப் பரிசை வீட்டிற்குத் தட்டிச் செல்வதோடு தனது சொந்தப் பாடலை வெளியிடும் வாய்ப்பையும் பெறுவார்.
• மேல் விவரங்களுக்கு, ராகாவின் அகப்பக்கத்தை, வலம் வாருங்கள்.