வியாழக்கிழமை, பிப்ரவரி 27, 2020
அண்மையச் செய்திகள்
முகப்பு > டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் சுப்ரமணியம்
முதன்மைச் செய்திகள்

ரேபிஸ் நோய்: பாதுகாப்பாக இருப்பீர்!

புத்ராஜெயா, ஜூலை 19- சமீபத்தில் நாட்டில் நாய்களால் பரவக்கூடிய ரேபிஸ் நோயானது சரவா சிரியான் வட்டாரத்தில் 5 குழந்தைகளுக்கு பரவியுள்ளது. இவர்களில் நால்வர் இந்நோயின் காரணமாக மரணமடைந்திருக்கும் வேளையில் இன்னுமொரு குழந்தைக்குக் கூச்சிங் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகின்றது என சுகாதார அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் சுப்ரமணியம் கூறினார். அதேநேரத்தில் தைப்பிங் அருகாமையிலுள்ள குவால செபெத்தாங்கில் ஒரு நாய்க்கு இந்நோயின் வைரஸ் கண்டிருப்பதும் உறுதிப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகின்றது. அதன் அடிப்படையில், வீட்டில் பிராணிகளை

மேலும் படிக்க